О часопису

Наслеђе је часопис који публикује двоструко рецензиране научне радове из области књижевности, језика, уметности (историје уметности, дизајна, музикологије) филозофије и културологије, те у том смислу одражава интердисциплинарну природу издавача – Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу. Министарство Републике Србије надлежно за науку категоризује Наслеђе као „часопис међународног значаја (M24)”, a Наслеђе је индексирано у базама као што су ЕРИХ ПЛУСESCI (Clarivate Analytics)MLA, и МКС (I категорија).