Архива издања

 • Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 12 Бр. 32 (2015)

  Темат Наслеђа

  Енглески језик и књижевност: савремене перспективе

  Приредили: Мирјана Мишковић Луковић, Биљана Влашковић Илић

  Уредништво: 
  Проф. др Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Доц. др Никола Бубања, оперативни уредник
  Мр Валерија Каначки, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Никола Рамић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Божинка Петронијевић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „Г. д Анунцио“, Пескара, Италија
  Проф. др Ала Татаренко, Филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, Лавов, Украјина
  Проф. др Михај Радан, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Јелица Вељовић
  Преводилац и лектор (енглески): Александар Радовановић
  Лектор: Јелена Петковић
  Ликовно-графичка опрема:
   Слободан Штетић
  Технички уредник: Стефан Секулић
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Радомир Томић, декан

 • Nasleđe br. 31

  Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 12 Бр. 31 (2015)

  Уредништво: 
  Проф. др Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Доц. др Никола Бубања, оперативни уредник
  Мр Валерија Каначки, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Никола Рамић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Божинка Петронијевић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „Г. д Анунцио“, Пескара, Италија
  Проф. др Ала Татаренко, Филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, Лавов, Украјина
  Проф. др Михај Радан, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Јелица Вељовић
  Преводилац и лектор (енглески): Александар Радовановић
  Лектор: Јелена Петковић
  Ликовно-графичка опрема:
   Слободан Штетић
  Технички уредник: Стефан Секулић
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Иван Коларић, декан

 • Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 12 Бр. 30 (2015)

  Уредништво: 
  Проф. др Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Доц. др Никола Бубања, оперативни уредник
  Мр Валерија Каначки, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Никола Рамић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Божинка Петронијевић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „Г. д Анунцио“, Пескара, Италија
  Проф. др Ала Татаренко, Филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, Лавов, Украјина
  Проф. др Михај Радан, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Анка Ристић
  Преводилац и лектор (енглески): Александар Радовановић
  Лектор: Јелена Петковић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Стефан Секулић
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Иван Коларић, декан

 • Nasleđe br. 29

  Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 11 Бр. 29 (2014)

  Темат Наслеђа

  Италијански језик и књижевност у контексту европске културе 

  Приредили: др Саша Модерц, др Данијела Јањић
  Уредништво:
   
  Проф. др Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Доц. др Никола Бубања, оперативни уредник
  Мр Валерија Каначки, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Никола Рамић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Божинка Петронијевић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „Г. д Анунцио“, Пескара, Италија
  Проф. др Ала Татаренко, Филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, Лавов, Украјина
  Проф. др Михај Радан, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Анка Ристић
  Преводилац и лектор (енглески): Александар Радовановић
  Преводилац и лектор (италијански): Тијана Кукић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Стефан Секулић
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Иван Коларић, декан

 • Nasledje br. 28

  Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 11 Бр. 28 (2014)

  Уредништво: 
  Проф. др Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Доц. др Никола Бубања, оперативни уредник
  Мр Валерија Каначки, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Никола Рамић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Божинка Петронијевић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „Г. д Анунцио“, Пескара, Италија
  Проф. др Ала Татаренко, Филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, Лавов, Украјина
  Проф. др Михај Радан, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Анка Ристић
  Лектор: Јелена Петковић
  Преводилац: Александар Радовановић, Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Срђан Стевановић, Стефан Секулић
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Иван Коларић, декан

 • Nasleđe br. 27

  Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 11 Бр. 27 (2014)

  Уредништво: 
  Проф. др Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Доц. др Никола Бубања, оперативни уредник
  Мр Валерија Каначки, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Никола Рамић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Божинка Петронијевић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „Г. д Анунцио“, Пескара, Италија
  Проф. др Ала Татаренко, Филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, Лавов, Украјина
  Проф. др Михај Радан, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Анка Ристић
  Лектор: Јелена Петковић
  Преводилац: Александар Радовановић, Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Срђан Стевановић, Стефан Секулић
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Иван Коларић, декан

 • Nasleđe br. 26

  Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 10 Бр. 26 (2013)

  Уредништво: 
  Проф. др Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Доц. др Никола Бубања, оперативни уредник
  Проф. мр Валерија Каначки, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Никола Рамић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Божинка Петронијевић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „Г. д Анунцио“, Пескара, Италија
  Проф. др Ала Татаренко, Филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, Лавов, Украјина
  Проф. др Михај Радан, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Анка Ристић
  Лектор: Јелена Петковић
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Срђан Стевановић, Стефан Секулић
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Иван Коларић, декан

 • Nasleđe br. 25

  Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 10 Бр. 25 (2013)

  Уредништво: 
  Проф. др Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Доц. др Никола Бубања, оперативни уредник
  Мр Валерија Каначки, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Никола Рамић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Божинка Петронијевић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „Г. д Анунцио“, Пескара, Италија
  Проф. др Ала Татаренко, Филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, Лавов, Украјина
  Проф. др Михај Радан, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Анка Ристић
  Лектор: Јелена Петковић
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Срђан Стевановић, Стефан Секулић
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Иван Коларић, декан

 • Nasleđe br. 24

  Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 10 Бр. 24 (2013)

  Темат Наслеђа

  Немачка књижевност и лингвистика у контексту европске културе 

  Приредили:  Божинка Петронијевић, Миодраг Вукчевић, Марина Петровић Јилих, Никола Вујчић
  Уредништво: 
  Проф. др Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Доц. др Никола Бубања, оперативни уредник
  Мр Валерија Каначки, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Никола Рамић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Божинка Петронијевић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „Г. д Анунцио“, Пескара, Италија
  Проф. др Ала Татаренко, Филолошки факултет Универзитета „Иван Франко“, Лавов, Украјина
  Проф. др Михај Радан, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Анка Ристић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Срђан Стевановић, Стефан Секулић
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Иван Коларић, декан

 • Nasleđe br. 23

  Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 9 Бр. 23 (2012)

  Темат Наслеђа

  Немачко – српско – француски односи: између оспоравања и уважавања

  Уредници:
  др Катарина Мелић, др Катарина Волић Хелбуш, мр Никола Бјелић, Милош Јовановић
  Уредништво:
   
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Проф. др Бранка Радовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Радмила Настић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Тијана Ашић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Маја Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „Г. д Анунцио“, Пескара, Италија
  Проф. др Ала Татаренко, Филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, Лавов, Украјина
  Проф. др Михај Радан, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Анка Ристић
  Лектор: Јелена Петковић
  Лектор за немачки језик: Милош Јовановић
  Лектор за француски језик: Julien Roumette
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Срђан Стевановић, Стефан Секулић
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Иван Коларић, декан

 • Nasleđe br. 22

  Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 9 Бр. 22 (2012)

  Уредништво: 
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Проф. др Бранка Радовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Радмила Настић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Тијана Ашић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Маја Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „Г. д Анунцио“, Пескара, Италија
  Проф. др Ала Татаренко, Филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, Лавов, Украјина
  Проф. др Михај Радан, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Анка Ристић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Лектор за шпански језик: Наталија Санћес Радуловић
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Ненад Захар
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Слободан Штетић, декан

 • Nasleđe br. 21

  Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 9 Бр. 21 (2012)

  Уредништво: 
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Проф. др Бранка Радовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Радмила Настић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Тијана Ашић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Маја Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „Г. д Анунцио“, Пескара, Италија
  Проф. др Ала Татаренко, Филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, Лавов, Украјина
  Проф. др Михај Радан, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Анка Ристић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Лектор за шпански језик: Наталија Санћес Радуловић
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Ненад Захар
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Слободан Штетић, декан

 • Nasleđe br. 20

  Наслеђе - Часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 8 Бр. 20 (2011)

  Уредништво: 
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Проф. др Бранка Радовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Радмила Настић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Тијана Ашић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Маја Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „г. д Анунцио“, Пескара, Италија.
  Проф. др Ала Татаренко, филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, лавов, Украјина.
  Проф. др Михај Радан, факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Анка Ристић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Лектор за шпански језик: Наталија Санћес Радуловић
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Ненад Захар
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Слободан Штетић, декан

 • Nasleđe br. 19

  Наслеђе - Часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 8 Бр. 19 (2011)

  Темат Наслеђа 
  Говорити, писати, делати на француском

  Уредништво: 
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Проф. др Бранка Радовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Радмила Настић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Тијана Ашић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Маја Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „г. д Анунцио“, Пескара, Италија.
  Проф. др Ала Татаренко, филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, лавов, Украјина.
  Проф. др Михај Радан, факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Анка Ристић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Лектор за француски језик: Владимир Павловић, Мари Баније
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Ненад Захар
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Слободан Штетић, декан

 • Nasleđe br. 18

  Наслеђе - Часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 8 Бр. 18 (2011)

  Темат Наслеђа 
  Шпански и хиспаноамерички роман (језик, идеологија, дискурс, историја, поетика)
  Приредили 
  Анђелка Пејовић, Далибор Солдатић, Јасна Стојановић, Владимир Карановић, Мирјана Секулић 

  Уредништво: 
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Проф. др Бранка Радовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Радмила Настић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Тијана Ашић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Доц. др Маја Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „г. д Анунцио“, Пескара, Италија.
  Проф. др Ала Татаренко, филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, лавов, Украјина.
  Проф. др Михај Радан, факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Анка Ристић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Лектор за шпански језик: Наталија Санћес Радуловић
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Ненад Захар
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Слободан Штетић, декан

 • Nasleđe br. 17

  Наслеђе - Часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 8 Бр. 17 (2011)

  Уредништво: 
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Доц. др Маја Анђелковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „Г. д Анунцио“, Пескара, Италија.
  Проф. др Ала Татаренко, Филолошки факултет Универзитета „Иван Франко“, Лавов, Украјина.
  Проф. др Михај Радан, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
  Проф. др Димка Савова, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
  Проф. др Јелица Стојановић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
  Секретар уредништва: Анка Ристић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Ненад Захар
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Слободан Штетић, декан

 • Nasleđe br. 16

  Наслеђе - Часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 7 Бр. 16 (2010)

  Темат Наслеђа
  (Пост)модерна, апокалипса и књижевност
  Приредили
  Јасмина Теодоровић и Желимир Вукашиновић

  Уредништво: 
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Бранка Радовић, Сања Пајић, Радмила Настић, Катарина Мелић, Анђелка Пејовић, Тијана Ашић
  Секретар уредништва: Маја Анђелковић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Ненад Захар
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Слободан Штетић, декан

 • Nasleđe br. 15/2

  Наслеђе - Часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 7 Бр. 15/2 (2010)

  Темат Наслеђа
  Лингвистичка истраживања
  Приредили
  Милош Ковачевић и Јелена Петковић

  Уредништво: 
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Бранка Радовић, Сања Пајић, Радмила Настић, Катарина Мелић, Анђелка Пејовић, Тијана Ашић
  Секретар уредништва: Маја Анђелковић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Ненад Захар
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Слободан Штетић, декан

 • Nasleđe br. 15/1

  Наслеђе - Часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 7 Бр. 15/1 (2010)

  Уредништво: 
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Бранка Радовић, Сања Пајић, Радмила Настић, Катарина Мелић, Анђелка Пејовић, Тијана Ашић
  Секретар уредништва: Маја Анђелковић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Ненад Захар
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Слободан Штетић, декан

 • Nasleđe br. 14/2

  Наслеђе - Часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 6 Бр. 14/2 (2009)

  Темат Наслеђа

  КЊИЖЕВНОСТ И ЛУДИЛО

  Приредили

  Владимир Перић и Катарина Мелић

   Уредништво: 
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Бранка Радовић, Сања Пајић, Радмила Настић, Катарина Мелић, Анђелка Пејовић, Тијана Ашић
  Секретар уредништва: Маја Анђелковић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Ненад Захар
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Слободан Штетић, декан

 • Nasleđe br. 14/1

  Наслеђе - Часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 6 Бр. 14/1 (2009)

  Уредништво: 
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Бранка Радовић, Сања Пајић, Радмила Настић, Катарина Мелић, Анђелка Пејовић, Тијана Ашић
  Секретар уредништва: Маја Анђелковић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Ненад Захар
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Слободан Штетић, декан

 • Nasleđe br. 13

  Наслеђе - Часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 6 Бр. 13 (2009)

  Уредништво: 
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Бранка Радовић, Сања Пајић, Радмила Настић, Катарина Мелић, Анђелка Пејовић, Тијана Ашић
  Секретар уредништва: Маја Анђелковић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Ненад Захар
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Слободан Штетић, декан

 • Nasledje br. 12

  Наслеђе - Часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 6 Бр. 12 (2009)

  Уредништво: 
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Бранка Радовић, Сања Пајић, Радмила Настић, Катарина Мелић, Анђелка Пејовић, Тијана Ашић
  Секретар уредништва: Маја Анђелковић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Ненад Захар
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Слободан Штетић, декан

   

  Темат Наслеђа
  ХАРОЛД ПИНТЕР
  Приредила
  проф. др Радмила Настић

  Харолд Пинтер (1930-2008) Смрт лепог сневача

  Додела почасног доктората Харолду Пинтеру на Универзитету у Крагујевцу 6. јун 2008. 

 • Nasleđe br. 11

  Наслеђе - Часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 5 Бр. 11 (2008)

  Уредништво: 
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Јелена Беочин-Мијановић, Чедомила Маринковић, Владимир Ранковић, Бранка Миленковић, Никола Бјелић 
  Секретар уредништва: Маја Анђелковић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Ненад Захар
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Слободан Штетић, декан

 • Naslovna broj 10

  Наслеђе - Часопис за књижевност, уметност и културу
  Год. 5 Бр. 10 (2008)

  Темат Наслеђа:
  НИЧЕ
  Несавремени огледи из философије, књижевности, језика, уметности и културе
  Приредили
  Желимир Вукашиновић
  Драган Бошковић

     

   

   

   

  Уредништво: 
  Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
  Јелена Беочин-Мијановић, Чедомила Маринковић, Владимир Ранковић, Бранка Миленковић, Никола Бјелић 
  Секретар уредништва: Маја Анђелковић
  Лектор: Јелена Петковић 
  Преводилац: Јасмина Теодоровић
  Ликовно-графичка опрема: Слободан Штетић
  Технички уредник: Ненад Захар
  Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
  За издавача: Слободан Штетић, декан

1-25 of 34