Год. 12 Бр. 32 (2015): Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу

					View Год. 12 Бр. 32 (2015): Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу

Темат Наслеђа

Енглески језик и књижевност: савремене перспективе

Приредили: Мирјана Мишковић Луковић, Биљана Влашковић Илић

Уредништво: 
Проф. др Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
Доц. др Никола Бубања, оперативни уредник
Мр Валерија Каначки, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Проф. др Никола Рамић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Проф. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Проф. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Проф. др Божинка Петронијевић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „Г. д Анунцио“, Пескара, Италија
Проф. др Ала Татаренко, Филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, Лавов, Украјина
Проф. др Михај Радан, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
Проф. др Димка Савова, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
Проф. др Јелица Стојановић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
Секретар уредништва: Јелица Вељовић
Преводилац и лектор (енглески): Александар Радовановић
Лектор: Јелена Петковић
Ликовно-графичка опрема:
 Слободан Штетић
Технички уредник: Стефан Секулић
Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
За издавача: Радомир Томић, декан

Објављено: 31.12.2015

Темат ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ: САВРЕМЕНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ