NASTAVA VEŠTINE GOVORENJA NA ENGLESKOM KAO STRANOM JEZIKU U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE U SRBIJI

Аутори

  • Маријана Матић Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет

Кључне речи:

učenici na mlađem uzrastu, engleski kao strani jezik, govorenje, slušanje, tečnost, tačnost, kombinovane metode

Сажетак

Cilj ovog rada jeste da se istraže mogućnosti koje učenici u nižim razredima osnovne škole u Srbiji (tj.u trećem i četvrtom razredu) imaju da razviju i izgrade veštinu govorenja na engleskom jeziku, kvantitet i kvalitet izloženosti engleskom jeziku u učionici i rezultati koje daju metode i tehnike koje nastavnici u učionici koriste kada podučavaju veštini govorenja. Rad dalje istražuje fluentnost, vokabular i opseg konstrukcija koje učenici koriste i pokušava da utvrdi da li i u kojoj meri su one u skladu sa potrebama modernog, globalnog društva i u kojoj meri se ostvaruje cilj da se učenici osposobljavaju da koriste engleski jezik samostalno. Uz to, rad takođe istražuje u kojoj je meri način podučavanja i predavanja u skladu sa kognitivnim razvojem učenika. U radu je primenjena metodologija kvantitativnog i kvalitativnog sakupljanja podataka: višestruka regresija (kvantitativni metod) i narativna (kvalitativna) analiza. Dobijeni rezultati pokazuju da se malo sistematske pažnje posvećuje razvoju veštine govorenja u trećem i četrvrtom razredu osnovne škole u Srbiji. Ograničena izloženost i upotreba metoda koji se ne usmeravaju ka sistematskom razvoju veštine govorenja, kao i niski zahtevi za komunikacijom koji se postavljaju pred učenike, govore u prilog nedovoljno razvijenog nivoa veštine govorenja te dugoročno ne stvaraju nezavisne, odrasle govornike engleskog kao stranog jezika nego odrasle govornike koji imaju znanja o sistemu engleskog jezika.

Референце

Brewster et al 2004: J. Brewster, G. Ellis, D. Girard, The primary English teacher`s guide, Essex: Penguin.

Bruner 1977: J. S. Bruner, Early social interaction and language acquisition, in: H. R. Schaffer (ed), Studies in Mother-infant Interaction, London: Academic Press, 271-289.

Cameron 2003: L. Cameron, Challenges for ELT from the expansion in teaching children, ELT Journal, 57(2), 105-112.

Cameron 2001: L. Cameron, Teaching Languages to Young Learners, Cambridge: CUP.

Crystal 2012: D. Crystal, English as a global language, Cambridge: Cambridge University Press.

Enever, Moon 2009: J. Enever, J. Moon, New Global contexts for teaching primary in ELT: Change and Challenge, in: J. Enever, J. Moon, U. Raman (eds), Young learner English language policy and implementation: International perspective, Reading: Garnet Education, 5-21.

Gibbons 2002: P. Gibbons, Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom, Portsmouth: Heinemann.

Gimenez 2009: T. Gimenez, English at primary school in Brazil: Challenges and perspectives, in: J. Enever, J. Moon, U. Raman (eds), Young learner English language policy and implementation: International perspective, Reading: Garnet Education, 5-21.

Harmer 2001: J. Harmer, The Practice of English Language Teaching, London: Longman.

Jenkins 2009: J. Jenkins, World Englishes: A resource book for students, 2nd edition, London: Routledge.

Larsen-Freeman 2003: D. Larsen-Freeman, Techniques and Principles in Language Teaching, London: OUP.

Matić 2015: M. Matić, Pristupi, metode i tehnike u nastavi engleskog jezika u nižim razredima osnovne škole u Srbiji (Approaches, methods and techniques in teaching English to lower elementary pupils in state schools in Serbia), unpublished doctoral thesis.

Moon 2000: J. Moon, Children Learning English, London: Heinemann Macmillan.

Nikolov, Mihaljević Đigunović 2011: M.Nikolov, J. Mihaljević Đigunović, All shades and every colour: An overview of early teaching and learning foreign languages, Annual Review of Applied Linguistics, 31, 95-119.

Pinter 2006: A. Pinter, Teaching young language learners, Oxford: OUP.

Shin, Crandall 2014: K. J. Shin, J. A. Crandall, Teaching Young Learners English, from Theory to Practice 2014, Washington, The National Geographic and Heinle Cengage Learning, Shin, Crandall 2011: K. J. Shin, J. A. Crandall, A survey of English young learner programs, policies, and teachers, unpublished MS.

Vygotsky 1962: L. S. Vygotsky, Thought and Language, New York: Wiley

Downloads

Објављено

31.12.2015

Како цитирати

Матић M. (2015). NASTAVA VEŠTINE GOVORENJA NA ENGLESKOM KAO STRANOM JEZIKU U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE U SRBIJI . Наслеђе, 12(32), 107–114. преузето од http://www.nasledje.kg.ac.rs/index.php/nasledje/article/view/697

Bрој часописа

Секција

Темат ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ: САВРЕМЕНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ