О часопису

Наслеђе је часопис који публикује двоструко рецензиране научне радове из области књижевности, језика, уметности (историје уметности, дизајна, музикологије) филозофије и културологије, те у том смислу одражава интердисциплинарну природу издавача – Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу. Министарство Републике Србије надлежно за науку категоризује Наслеђе као „часопис међународног значаја (M24)”, a Наслеђе је индексирано у базама као што су ЕРИХ ПЛУСESCI (Clarivate Analytics)MLA, и МКС (I категорија).

Обавештења

Тренутни број

Год. 12 Бр. 32 (2015): Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу
					View Год. 12 Бр. 32 (2015): Наслеђе – часопис за књижевност, уметност и културу

Темат Наслеђа

Енглески језик и књижевност: савремене перспективе

Приредили: Мирјана Мишковић Луковић, Биљана Влашковић Илић

Уредништво: 
Проф. др Драган Бошковић, главни и одговорни уредник 
Доц. др Никола Бубања, оперативни уредник
Мр Валерија Каначки, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Доц. др Сања Пајић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Проф. др Никола Рамић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Проф. др Катарина Мелић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Проф. др Анђелка Пејовић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Проф. др Божинка Петронијевић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Проф. др Персида Лазаревић ди Ђакомо, Универзитет „Г. д Анунцио“, Пескара, Италија
Проф. др Ала Татаренко, Филолошки факултет Универзитета „Иван франко“, Лавов, Украјина
Проф. др Михај Радан, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
Проф. др Димка Савова, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
Проф. др Јелица Стојановић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
Секретар уредништва: Јелица Вељовић
Преводилац и лектор (енглески): Александар Радовановић
Лектор: Јелена Петковић
Ликовно-графичка опрема:
 Слободан Штетић
Технички уредник: Стефан Секулић
Издавач: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
За издавача: Радомир Томић, декан

Објављено: 31.12.2015

Темат ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ: САВРЕМЕНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Погледај све бројеве

Наслеђе је часопис који публикује двоструко рецензиране научне радове из области књижевности, језика, уметности (историје уметности, дизајна, музикологије) филозофије и културологије, те у том смислу одражава интердисциплинарну природу издавача – Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу. Министарство Републике Србије надлежно за науку категоризује Наслеђе као „врхунски часопис националног значаја (M51)”, a Наслеђе је индексирано у ЕРИХ ПЛУСиндексној бази.

NasledjeKorica br 19

ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац)
Почетна година: 2004.
Адреса издавача: Јована Цвијића б.б, 34000 Крагујевац
E-mail:
Телефон: +381652090404
Периодичност: три пута годишње
Главни уредник: др Драган Бошковић, редовни професор
Оперативни уредник: др Никола Бубања, ванредни професор
Секретар уредништва: Јелица Вељовић, асистент