Часопис уређују

Главни уредник: др Драган Бошковић, редовни професор
Оперативни уредник: др Никола Бубања, ванредни професор
Секретар уредништва: др Јелица Вељовић, доцент