REALIZAM U SAVREMENOJ AMERIČKOJ KRATKOJ PRIČI

Аутори

  • Владислава Гордић Петровић Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Кључне речи:

realizam, predstavlјanje, američka kratka priča, Hemingvej, Biti

Сажетак

Rad će se pozabaviti parametrima realizma u američkoj kratkoj priči na primeru dvoje autora, Ernesta Hemingveja i En Biti, polazeći od premise da kratka priča zakonitosti pripovedanja i postavke realističke poetike poštuje na sopstveni način, drugačije nego što to čini roman. Premda se za kratku priču smatra da ne poseduje tematsku širinu romana, da je fragmentarna i subjektivna, kratkoća je ipak prednost koja omogućuje da se ova narativna forma smesti u najbliže okruženje poezije i njenih postulata, a da to ipak ne ugrozi njene realističke okvire. Potreba za sažimanjem, strogost u selekciji detalјa i izrazita usmerenost na sugestivnost jezika kako bi se posredovala emocija i poruka dela sa makar prividom objektivnosti biće predstavlјeni u okvirima poetika dvoje pisaca.

Референце

Beattie 2006: Ann Beattie, Follies, New York: Scribner.

Bates 1941: H. E. Bates, The Modern Short Story, London: Thomas Nelson and Sons.

James 1956: Henry James, “The Story-Teller at Large: Mr. Henry Harland”, The American Essays of Henry James, Leon Edel (ed.), New York: Vintage, 186-93.

Lohafer 1983: Susan Lohafer, Coming to Terms with the Short Story, Baton Rouge and London: Louisiana State University Press.

O’Connor 1984: Flannery O’Connor, Mystery and Manners, Sally and Robert Fitzgerald (eds.). New York: Farrar Straus.

Richetti 1999: John Richetti, The English Novel in History 1700-1780, London and New York: Routledge

Downloads

Објављено

31.12.2015

Како цитирати

Гордић Петровић V. (2015). REALIZAM U SAVREMENOJ AMERIČKOJ KRATKOJ PRIČI . Наслеђе, 12(32), 151–159. преузето од http://www.nasledje.kg.ac.rs/index.php/nasledje/article/view/704

Bрој часописа

Секција

Темат ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ: САВРЕМЕНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ